Головна


Designed by:
web hosting

Головна
Недопустимість зловживання владою або службовим становищем у контексті християнської етики і моралі PDF Друк e-mail
Написав Богаш Ірина   
Середа, 21 вересня 2011, 12:22

На сьогодні проблемним є питання про злочини у сфері службової діяльності, а саме зловживання владою або службовим становищем. Подібні проблеми прослідковуються і в духовній сфері, тому зловживання владою розглядається як у світській науці, зокрема кримінальному праві, так і в сфері духовній, у працях отців та вчителів Древньої Церкви та більш пізнього періоду. Тому не­обхідно звернути увагу на той факт, що вчинення такого злочину є суспільно небезпечним з огляду на значну шкоду державі та деструктуризацію національної економіки. Також про підвищену актуальність питань боротьби зі злочинністю у сфері службової діяльності свідчать і вислови ви­щих посадових осіб держави, і зацікавленість з указаного приводу суспільства та засобів масової інформації. Виходячи з цього, слід також зверну­ти увагу на найбільш «болючі» питання окресле­ної проблематики, а до них, зокрема, відносять: питання хабарництва, перевищення влади або службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем. Йдеться про ті найбільш складні питання, вирішення яких не­минуче потребує довгої, копіткої праці держав­них органів та науковців. Серед останніх слід виділити, зокрема М.І. Мельника, І. Вознюка та інших, які досліджували цю проблему в своїх працях, зокрема стали співавторами офіційного видання науково-практичного коментарю до Кримінального кодексу України.

 
Екологічна криза як наслідок кризи людської душі PDF Друк e-mail
Написав Бедь Віктор   
Середа, 21 вересня 2011, 12:11

 У тій кризовій екологічній ситуації, в якій перебуває наша країна (та й світ e цілому), школа не має морального права виховувати споживацьке ставлення до природи. І на сьогоднішній день більшість людей сприймає екологічну кризу, як щось зовнішнє, незалежне від самої людини. "Розруха не в навколишньому світі, розруха в головах!" – казав відомий літературний персонаж професор Преображенський (М.Булгаков, "Собаче серце"). Духовний чорнобиль породив Чорнобиль екологічний. І вирішення екологічних проблем – це найперше зміна свідомості.

 
Комьютерное распознание клеток крови PDF Друк e-mail
Написав Хропін Г. Ю.   
Середа, 21 вересня 2011, 10:51

В настоящее время значительно возросла роль информации, представляемой в виде изображений. Поэтому в современной науке и технике уделяется достаточно много внимания вопросам, связанным с их обработкой.

 
Взаємодія азотистих основ нуклеїнових кислот з повільними елетронами PDF Друк e-mail
Написав Маргітич М. О., Стецович В. В.   
Середа, 21 вересня 2011, 09:41

Живі організми у процесі життя піддаються дії різних зовнішніх впливів, які можуть призвести до неконтрольованих змін у генотипі живих організмів. Одним із таких вражаючих зовнішніх факторів є радіаційне опромінення. Цілком зрозумілим є інтерес до детального вивчення процесів взаємодії радіації з живими клітинами. Зокрема, на даний момент широкої популярності набули публікації, присвячені вивченню процесів іонізації біологічно важливих молекул електронним ударом. Причиною цього є передусім виняткова важливість процесів, що мають місце при внутріклітинному опроміненні вторинними електронами біоструктур і при осмисленні можливих наслідків. Вторинні електрони у значній кількості виникають як результат дії первинного високоенергетичного випромінювання на речовину. Здебільшого вторинні електрони є низькоенергетичними, з енергіями від 0,1 до десятків електрон-вольт [1]. За сучасними уявленнями, саме низькоенергетичні електрони спричинюють більшість змін у живих клітинах, при цьому основними мішенями є генетичні макромолекули РНК і ДНК. Аденін разом із тиміном, цитозином, урацилом та гуаніном є азотистими основами, важливими складовими нуклеїнових кислот. Для фізичного моделювання процесів взаємодії повільних електронів з біоструктурами і оцінки радіобіологічних наслідків потрібні точні дані про величини абсолютних перерізів утворення позитивних і негативних іонів цих біомолекул [11].

 
Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів PDF Друк e-mail
Написав Коляденко С. М.   
Середа, 21 вересня 2011, 06:30

В усьому світі соціальна робота є особливою формою підтримки таких верств та груп населення, які за тих чи інших причин виявилися нездатними до самостійної адаптації в суспільно-економічному житті. Ми можемо виділити, принаймні, три найбільш значущі напрями соціальної роботи в сучасному українському суспільстві.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 9 з 36